Telefon: 0722 586 347
Tel/Fax: 021 3153700

Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor

Tema de proiectare

 • Defineste proiectul casei (suprafete, functiuni, utilitati).
 • Tema este intocmita de dvs. Prin discutiile cu arhitectul se vor face modificari ce tin de estetica, functionalitati, probleme specifice terenului si vecinatatilor dvs, racordarea la utilitati, etc. Apoi, ajunsa pe masa proiectantului acesta o va finaliza intr-un proiect.
 • Pentru a nu avea surprize ca proiectul difera de ceea ce ati discutat cu arhitectul, cereti sa vedeti si avizati forma finala a temei.

Studiul de fezabilitate

 • Acest studiu cuprinde schita la scara cu o descriere a suprafetelor si cu estimarea costurilor.

Documentatia necesara obtinerii Certificatului de Urbanism

 • CertificatuI de Urbanism este actul emis de autoritatile administratiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documetatiile de urbanism aprobate.
 • Respectarea prevederilor specificate in Planul de Urbanism General este obligatorie.
 • Din certificatul de urbanism veti sti ce aveti voie si cum puteti construi.

Certificatul contine referinte despre:

 • regimul de inaltime a constructiei
 • pozitia viitoarei constructii ( aliniamente fata de strada,, vecini, etc)
 • cota de inaltime la cornisa;
 • valoarea maxima pentru ProcentuI de Ocupare - (POT) - calculat ca raport intre aria construita si aria lotului de teren (uzual, procentul de ocupare a terenului este de pana la 40% pentru zonele de locuit);
 • valoarea maxima pentru CoeficientuI de Utilizare al Terenului calculata ca raport intre aria - construita desfasurata si aria lotului de teren;

CertificatuI de Urbanism este emis de Primarie prin Biroul de Urbanism.

Pentru obtinerea Certificatului de Urbanism este necesar sa depuneti biroului de Urbanism din Primarie urmatoarele documente:

 • proiectul
 • un desen al fatadei principal si al unei ftade laterale, intocmit de architect
 • actul de proprietate asupra terenului
 • fisa cadastrala care trebuie sa cuprinda planul de incadrare in zona
 • cerere
 • taxe

Avizele din CertificatuI de Urbanism se cer pentru a obtine Autorizatia de construire a casei , care obligatorie pentru inceperea lucrarilor

Dosarul pentru obtinerea avizelor va contine:

 • certificatul de Urbanism;
 • schita de amplasament a terenului la scara 1:500;
 • schita de amplasament a terenului la scara 1:2 000;
 • schita de amplasament cu pozitia casei pe teren
 • cerere

CertificatuI de urbanism poate preciza ca in vederea obtinerii autorizatiei de constructie aveti nevoie de avizele urmatoarelor societati / regii (unele din ele pot diferi de la o zona la alta):

 • Oficiul de cadastru - Studiu pedologic si Certificat de scoatere a terenului din circuitui agricol (daca este in zona agricola)
 • exploatare retele de apa, canal - Compania Nationala Apele Romane
 • exploatare retele electrice - CEZ
 • exploatare retele de gaze naturale – Compania de distributie a gazelor naturale
 • salubritate;
 • retele telefonice - Romtelecom
 • aparararea impotriva incendiilor - Pompieri
 • apararea civila - Apararea Locala Antiaeriana
 • sanatatea populatiei - Directia de Sanatate Publica
 • admininistatia drumurilor si podurilor
 • Politia - daca terenul se afla intr-o zona speciala
 • Autoritatea romana de aviatie - daca terenul se afla in proximitatea unui aeroport
 • MApN, SRI - daca terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar
 • Ministerul culturii si cultelor - daca terenul se afla pe un sit arheologic sau intr- zona de interes arheoloic
 • protectia mediului - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

Observatie - avizul Ministerului apelor si protectiei mediului se elibereaza ultimul, deoarece pentru obtinerea acestuia sunt necesare toate celelalte avize;

In functie de ceea ce doriti sa construiti, Primaria va poate solicita si intocmirea altor documentatii cum ar fi:

 • PUD - Plan de Detaliu, care trebuie sa respecte prevederile documentatiilor de urbanism anterioare,
 • PUZ - Plan de Urbanism Zonal
 • PUG - Plan de Urbanism General


Pentru a putea sa construiti pe un teren aflat in extravilan trebuie mai intai sa il scoateti din circuitul agricol si sa il introduceti in intravilan. Aprobarea introducerii acestuia in intravilan este data de catre Consiliul Local al localitatii, in functie de PUZ- existent.

Fose Arges Pitesti Str. Unirii, Nr 13 110013 0766 245541; 0722 586347